چهارشنبه, 26 مرداد 1401


 

 
 

سوارکاری و چوگان

 

مختصري از ورزش و اصول بازي:

سوارکاري از ورزشهاي مفرح و پر طرفدار محسوب مي گردد که به گونه هاي مختلف متداول مي باشد . سوارکاري راهي است به سوي ايجاد ارتباط بدني و فيزيکي بين سوارکار و اسب و هر چه پيشرفت سريعتر باشد اين ارتباط بيشتر و بهتر خواهد بود .
ورزش سوار کاري بصورت مسابقات سرعتي داخل پيست ، پرش از روي موانع درساژ ، کالسه راني و غيره برگزار مي گردد . اين ورزش در داخل سالن فقط بصورت پرش از روي مانع انجام مي گيرد که در آن اسب و سوارکار در شرايط مختلف در يک مسير مانع دار آزمايش مي شوند .
مسابقات ميداني سوارکاري از تنوع بسيار برخوردار است و به اشکال گوناگون و در مسافتهاي مختلف برگزار مي شود .
مسابقات درساژ شامل مانورهاي زيبا و شيرين کاريهاي مختلف اسب در برابر اشارات مختصر و حرکات دست وپاي سوارکار خود است .
يکي ديگر از مسابقات اسب سواري ، مسابقات سه روزه مي باشد که شامل مسابقات درساژ ، استقامت و پرش هاي نمايشي است و در 3 روز متوالي صورت مي گيرد و شرکت کننده بايد با يک اسب در کليه اين رقابتها شرکت کند . اين نوع مسابقه براي برآورد کردن ميزان هماهنگي ، سرعت استقامت ، اطاعت و توانايي پرش با اسب بوده و نيازمند درک عالي بين اسب و سوارکار مي باشد .
به علت جذابيت پرش هاي نمايشي ، اين ورزش تماشاگران زيادي به خود جذب مي نمايد . در کشور هاي اروپايي معمولا" تماشاچيان بين 6 تا 8 هزار نفر در نظر گرفته مي شوند . جايگاه تماشاچيان در دو طرف و يک انتهاي رينگ پيش بيني مي شود . انتهاي ديگر اختصاص به شرکت کنندگان در مسابقات ، خبرنگاران و ساير افراد مسئول دارد . جايگاه تماشاچيان و ورود و خروج آنها بايد قابل کنترل و مستقل از ساير قسمتها باشد .

اندازه و ابعاد محيط ورزشی :
مانژ اصلی پرش 40 * 60 متر که از جمعیت 20 متر فاصله دارد و پایه تریبون داوران روبروی در ورودی قرار می گیرد.
مانژ تمرین 40 * 40 متر

مشخصات و اندازه وسائل ورزشی :
موانع بر دو دسته تقسیم میشوند :
طبیعی و مصنوعی.

موانع طبیعی :همان موانعی است که در طبیعت موجود است مانند جوی آب و تخته سنگ و بوته .

موانع مصنوعی بر سه دسته هستند :تک مانع - مانع خطی - مانع مضاعف .

1- تک مانع : که خود به نوع عمودی و گسترده واکسیر و آب تقسیم می شود .
مانع عمودی: قرار گرفتن چند عدد تیر روی هم به طور عمودی .
مانع گسترده : اگر مانع عمودی مورب و با زمین دارای زاویه باشد گسترده نامیده می شود.
مانع اکسیر : اگر در کنار مانع عمودی یک تیر به گونه ای قرار گیرد که عرض مانع را افزوده کند اکسیر نامیده می شود.
مانع آب : عبارتست از گودالی پر از آب با علامت مشخصه.

2- مانع خطی : اگر چند مانع عمودی چنان پشت سر هم قرار گیرد که فاصله هر یک از دیگری بیش از 12 متر باشد خطی نامیده می شود .

3- مانع مضاعف : اگر چند مانع عمودی طوری به دنبال هم قرار گرفته باشند که فاصله هر یک از دیگری کمتر از 12 متر باشد مضاعف خوانده می شود.

مسابقات پرش به چند دسته تقسيم ميشوند:
مسابقات عادی و گراند یری :
مسابقه ای است که کفایت کلی پرش عامل اصلی می باشد. یعنی کارایی اسب و سوار از نظر پرش در انواع موانع آزمایش می شود. سرعت مجاز حداقل 350 متر در دقیقه می باشد.

مسابقات استقامت :
هدف این مسابقات آزمایش کارآیی و توانایی اسب در پرش از یک سری موانع بزرگ است. مسیر دارای 6 تا 8 مانع می باشد که در آن موانع لااقل دارای 1.40 متر ارتفاع باشد. سرعت مجاز فقط در دور اول 300 متر در دقیقه است.

مسابقات صحرائی (شکار) :
هدف این مسابقات آزمایش میزان اطاعت و سرعت و نرمش اسب است. سرعت مجاز حداقل 350 متر در دقیقه است.

شش مانع پی در پی :
این آزمایشی است از قدرت و مهارت از یک مانع چند جانبه با مقررات خاص. در این مسابقه شش مانع عمودی بخط عمودی به فاصله 11 متر از یکدیگر است .

مسابقه امدادی :
این مسابقات برای 2 یا چند سوارکار است که به صورت تیم مسابقه می دهند.یک تیم رسمی حداقل شامل یک کاپیتان و شش سوارکار و 12 اسب می باشد .

باراژ (پرش نهایی) :
تنها برای تعیین آن عده از مسابقه دهندگان است که در دوره های مسابقه به حد نهایی رسیده و امتیاز مساوی داشته باشند .

نحوه قضاوت با جدول t/ :
- اولین عدم اطاعت یا توقف افراد 3 خطا
- ریختن مانع در حال پرش 4 خطا
- یک یا دو پا در اب یا نوار جلو اب 4 خطا
- دومین عدم اطاعت یاتوقف افراد 6 خطا
- زمین خوردن اسب یا سواریا هر دو 8 خطا
- سومین عدم اطاعت یا توقف یا فرار اخراج
- تجاوز از زمان مجاز برای هر یک ثانیه 1/4 خطا

نحوه قضاوت با جدول B :
- افتادن یک مانع در موقع پرش 10 ثانیه
- یک یا دو پای اسب در اب یا روی نوار 10 ثانیه
- عدم اطاعت با نضمام انداختن مانع 6 یا 8 یا 10 ثانیه ( بر مبنای انداختن مانع به ترتیب روی قسمت اول یا دوم یا سوم مانع -مضاعف)
- تجاوز از زمان مجاز برای یک ثانیه یک ثانیه
-سومین عدم اطاعت اخراج

نحوه قضاوت با جدول C :
- خطاهای C برحسب ثانیه که بزمان طی خط سیر پوش افزوده میگردد محاسبه میشود .
- تجاوز از زمان مجاز برای هرثانیه یک ثانیه اضافه می شود.
- بقیه جرایم مانند جدول B محاسبه میشود.

تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group