چهارشنبه, 26 مرداد 1401


 

 
 

دو ومیدانی

 

اندازه و ابعاد محيط ورزشی:

پیست چهار صد متر با قوس:
6 باند هر کدام 1/22 متر - محوطه بازی 105 در 67/50 متر.
8 باند هر کدام 1/22 متر - قوس با زاویه 60 درجه - خط مستقیم 98/52 متر.

پیست راهپیمائی:
پیست راهپیمائی بایستی بیضی و اندازه انها بین حد اقل 350 و حد اکثر 500 متر تا دو قوص و دو خط مستقیم که حد اقل ان 60 و اندازه ان 120 متر است.

پیست دو :
طول خط اول یک پیست نبا یستی کمتر از 400 متر باشد پهنای پیست ( 6 باندی) می بایستی از 7/32 متر کمتر نبوده و در صورت امکان لبه داخلی ان از سیمان یا جنس مناسب دیگری به عرض 5 سانیمتر و ارتفاع 5 سانتیمتر ساخته شود.

مشخصات و اندازه وسائل ورزشی:
مشخصات مانع دو 3000 متر با مانع:
ارتفاع مانع بایستی 0/914 متر ( معادل 3 فوت ) و حد اقل عرض 3/96 متر قسمت بالای مانع 12/7 سانتیمتر مربع وزن هر مانع بایستی بین 80 کیلو گرم و100کیلوگرم باشد. هر مانع در هر دو طرفش بایستی دارای پایه باشد که اندازه ان بین 1/20تا1/40متر باشد.

مانع پرش ( ارتفاع و پرش با نیزه ) :
مانع پرش بایستی از چوب فلز و یا جنس دیگر به شکل دایره یا مستطیلی و یا مثلثی شکل باشد طول مانع بایستی ما بین 4/48 متر و 4/42 متر بوده و حداکثر مانع 2/5 کیلو گرم باشد قطر مانع دایره حد اقل 2/5 سانتیمتر و حد اکثر 3 سانتیمتر باشد.

تخته پرش ( طول و 3 گام ) :
تخته خیز بایستی از چوب و یا جنس سخت دیگری ساخته شود که طول ان بین 1/21 متر تا 1/22 متر و عرض ان 19/8 تا 20/20سانتیمتر و ضخامت ان 10 سانتیمتر و به رنگ سفید باشد.

تخته نشان دهنده پلاستوسین :
این تخته بایستی از جنس محکم با ابعاد 9/8 سانتیمتر تا 10/2 سانت در 1/21 تا 1/23 متر که پوشیده از پلا ستو سین است ساخته شود. سطح تخته پلا ستو سین بایستی از سطح تخته خیز در یک زاویه 30 درجه در جهت دویدن تا حد اکثر 7 میلیمتر بالای تخته خیز بالا رود .

تخته جلو دایره پرتاب:
طول تخته قوسی بین 1/21 تا 1/23 متر و عرض ان بین 11/2 تا 11/6 سانتیمتر و ارتفاع ان نسبت به سطح داخلی دایره پرتاب 9/8 سانتیمتر تا 10/2 سانتیمتر می باشد تخته بایستی رنگ سفید گردد.

ساختمان بدنه د یسک:
ساختمان بدنه دیسک بایستی از جنس چوب و یا هر نوع جنس مناسب دیگری با یک طوقه فلزی که بعد ان مدور است ساخته شود و قطر لبه 6 میلیمتر باشد. اطراف دیسک بایستی در یک خط مستقیم به شعاع 2/5 تا حد اکثر 2/8 متر باشد نازک گردد.

تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group